Gạch giả đá tổ ong xám

  • Tên: Đá tổ ong xám
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: xám