Gạch giả đá tổ ong vàng đất

  • Tên: Đá tổ ong vàng đất
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: vàng đất